宏图yu乐网zhi展shi

JC000-13

宏图yu乐网zhi名称 规 ge 宏图yu乐网zhi名称 规 ge
50T/50C 30s×30s 78×65 98〃 100D×32s 68×600 96〃
50T/50C 30s×30s 78×65 105〃 50T/50C 35s×35s 94×54 125〃
50T/50C 30s×30s 78×65 116〃 50T/50C 35s×35s 94×60 59〃
50T/50C 40s×40s 100×80 98〃 40T/60C 35s×35s 110×75 85〃
50T/50C 40s×40s 100×80 105〃 50T/50C 20s×20s 68×68 73〃
50T/50C 40s×40s 100×80 116〃 25T/75C 18s×18s 60×60 116〃
45T/55C 40s×40s 104×72 89〃 C% 32s/2×16s 90×46 67〃
45T/55C 40s×40s 108×(44+44) 98〃 C% 20s×20s 60×60 103〃
45T/55C 40s×45s 110×70 113〃 C% 40s×40s 100×80 110〃
50T/50C 40s×40s 110×80 116〃 C% 40s×40s 100×80 116〃
45T/55C 45s×45s 110×76 96〃    
50T/50C 40s×40s 110×90 98〃    
50T/50C 40s×40s 110×90 105〃    
50T/50C 40s×40s 110×90 116〃    
50T/50C 40s×40s 110×90 126〃    
45T/55C 45s×45s 100×68 91〃    
80T/20C 45s×45s 88×60 88〃    
100D×32s 68×600 96〃    
 
返回上页】  【关闭窗kou
网站首页 | 公si简介 | 领dao致辞 | 宏图yu乐网zhi展shi | 新闻中心 | 销shou网络 | 设备展shi | 在线订dan | 联xi宏图yu乐网zhi | English
ban权suo有 昌邑市宏图yu乐网zhi织造有限公si di zhi:昌邑市饮马zhen东nan村 电 话:086-536-7722040 网 zhi:www.xinhuizhizao.cn
鲁ICP备15001478号-1  技术支持:企化网络 后台guan理